اختتامیه اولین دوره مسابقات جشنواره ورزشی گروه سرمایه‌گذاری کوروش

اختتامیه اولین دوره مسابقات جشنواره ورزشی گروه سرم...

اختتامیه اولین دوره مسابقات جشنواره ورزشی گروه سرمایه‌گذاری کوروش عصر سه شنبه، ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ در سالن ورزشی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران اختتامیه اولین دوره مسابقات جشنواره ورزشی گروه...
6299
برگزاری نشست شورای سفیران استراتژی گروه سرمایه‌گذاری کوروش

برگزاری نشست شورای سفیران استراتژی گروه سرمایه‌گذا...

 نشست شورای سفیران استراتژی گروه سرمایه‌گذاری کوروش برگزار شد پانزدهمین نشست شورای سفیران استراتژی گروه سرمایه‌گذاری کوروش ب...
6787