اختتامیه اولین دوره مسابقات جشنواره ورزشی گروه سرمایه‌گذاری کوروش

اختتامیه اولین دوره مسابقات جشنواره ورزشی گروه سرم...

اختتامیه اولین دوره مسابقات جشنواره ورزشی گروه سرمایه‌گذاری کوروش عصر سه شنبه، ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ در سالن ورزشی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران اختتامیه اولین دوره مسابقات جشنواره ورزشی گروه...
6299