توسعه صنایع فرآوری محصولات کشاورزی در بوشهر  به همت صنعت غذایی کوروش
11 دی 1400
بازدید 6274

در نشست مشترک گروه سرمایه گذاری کوروش و استانداری بوشهر  استاندار بوشهر به لزوم  بررسی توسعه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف استان بوشهر  تاکید کرد.

در این نشست که در روز پنج شنبه 31 تیرماه سال 1400 با حضور جناب آقایان؛ عبدالکریم گراوند استاندار بوشهر، دکتر صفری معاونت منابع انسانی و استراتژی گروه سرمایه گذاری کوروش،  در خصوص لزوم حمایت از ظرفیت های موجود در این استان در حوزه‌های کشاورزی، شیلات و آبزیپروری با نگاه صادراتی و تأمین نیاز داخلی توسعه صنایع فرآوری محصولات کشاورزی تأکید شد.

گراوند با تأکید بر استفاده بهینه از ظرفیت‌های کشاورزی و آبزی‌پروری تصریح کرد: استان بوشهر به عنوان دومین تولید‌کننده خرما در کشور است ظرفیت‌های مهمی برای افزایش صنایع فرآوری این محصول وجود دارد.

وی، افزایش بازاریابی، سرمایه‌گذاری و توجه به توسعه گونه‌های جدید در عرصه تولید خرما را مورد تأکید قرار داد و بیان کرد: در راستای تصویب منطقه آزاد بوشهر، باید از ظرفیت‌های کشاورزی و توسعه صنایع فرآوری در این منطقه آزاد توجه شود و در تدوین طرح جامع منطقه آزاد بوشهر باید این مهم از جمله ایجاد شهرک خرمایی و دیگر محصولات کشاورزی مورد توجه ویژه قرار بگیرد.

استاندار بوشهر، تولید صنایع غذایی و فرآوری محصولات کشاورزی یکی از ظرفیت‌های مهم منطقه آزاد بوشهر دانست و خاطر نشان کرد: وجود زیرساخت‌های لازم در مجتمع بندری نگین در محدوده بندر آزاد بوشهر ظرفیت مهم برای توسعه صنایع فرآوری انواع محصولات فراهم شده است که در این بخش از سرمایه‌گذاران حمایت می‌شود.