شرکت نوین زعفران بین الملل که در سال 1371 با هدف ایجاد تحول در زمینه تولید زعفران  به ثبت رسید و در سال 1399 با هدف ارائه خدمات مبتني بر رضايت مشتري در عرصه‌های داخلی و صادرات به گروه سرمایه گذاری کوروش پیوست.

این شرکت که عرضه تخصصی زعفران و تولید محصولات متنوع بر پایه زعفران همچون انواع دمنوش و چای زعفران را در دستور کار خود دارد؛ پایه‌گذار تحولات اخیر زعفران ایران از جمله تغییر در نحوه تولید، بسته‌بندی، استانداردسازی و ارتقاء جایگاه اصلی زعفران ایران از طریق به‌کارگیری روش‌ها و تکنولوژی‌های مدرن است.

شرکت نوین زعفران بین الملل با ایجاد بسـتري مناسـب در راستای حفظ سـلامت و ایمنی کارکنان با به کارگیري از تکنولوژي روز دنیا در حال حاضـر یکی از شرکت های پیشـتاز و نوآور در صنعت تولید زعفران صادراتی ایران است.

www.novinsaffron.com