شرکت پسته کوروش با هدف تولید، فرآوری و صادرات محصول پسته فعالیت خود را از سال 1398 آغاز کرد. این شرکت به ‌عنوان یکی از اعضای شورای جهانی خشکبار (INC)، با رویکرد افزایش کیفیت و کمیت، تلاش دارد تا محصولات خود را با نام تجاری شناخته شده در عرصه بین المللی ارایه نماید.

نظارت بر روند آماده سازي پسته از تولید به مصرف، بازآفرینی جایگاه پسته ایران در بازارهاي بین المللی از دیگر اهداف این شرکت است. 

www.aminfarms.com