شرکت نوین زعفران در سال 1371 با هدف ایجاد تحول در زمینه تولید زعفران و خدمات مبتني بر رضايت مشتري در عرصه‌های داخلی و بین المللی به ثبت رسید و در سال 1399 جهت عرضه تخصصی زعفران و تولید محصولات متنوع بر پایه زعفران همچون انواع دمنوش و چای زعفران، به گروه سرمایه گذاری کوروش پیوست.

این شرکت پایه‌گذار تحولات اخیر زعفران ایران از جمله تغییر در نحوه تولید، بسته‌بندی، استانداردسازی و ارتقاء جایگاه اصلی زعفران ایران از طریق به‌کارگیری روش‌ها و تکنولوژی‌های مدرن است.

www.novinsaffron.com