دوره آموزشی مدیریت عملکرد در واحد منابع انسانی گروه کوروش برگزار شد

با توجه به اهمیت مدیریت عملکرد در ساختار منابع انسانی، گروه سرمایه گذاری کوروش با دعوت از جناب آقای دکتر الیاسی(دانشیار دانشگاه تهران) برای مخاطبان خود که مدیران و متولیان منابع انسانی گروه بوده اند، برگزار شد.

اهداف اصلی دوره عبارتند از :

  • ایجاد همسویی و انطباق عملکرد کارکنان با استراتژیها و برنامههای راهبردی و عملیاتی شرکت
  • شفاف سازی انتظارات رفتاری و عملکردی از کارکنان با هدف توسعه کیفی و ارتقای سطح   بهره وری منابع انسانی
  • بهره مندی از نتایج ارزیابی برای بهبود مستمر برنامه¬ها و توسعه منابع انسانی
  • تشویق، ترویج و اشاعه فرهنگ قدردانی در ازای عملکرد مطلوب و ایجاد انگیزه در کارکنان

مدیریت عملکرد یکی از فرآیند های اصلی مدیریت منابع انسانی هستند که بیشترین سهم و نقش را در تقویت، تحکیم، تعمیق و یا تغییر فرهنگ سازمانی دارند، چرا که معیارها و ملاک  های ارزیابی، نشان دهنده و منعکس کننده ارزش ها، اولویت ها، استراتژی ها و چالش های سازمان هستند و به کارکنان نشان می دهند که هنجارها و استانداردهای سازمان چیست و سازمان(و مدیران آن) از کارکنان چه انتظارات و توقعاتی دارند.

پس از یک انتخاب و استخدام مناسب و شایسته محور که باید اطمینان دهد که بین فرد و شغل تناسب لازم و کافی وجود دارد، مدیریت عملکرد می تواند از طریق ارزیابی رفتارها و عملکردها، پاداش دادن به رفتارها و عملکردهای مطلوب و آموزش های لازم اثرگذاری زیادی بر عملکرد کارکنان داشته باشد.

اما سیستم های ارزیابی عملکرد سنتی با تاکید زیاد روی پاداش ها و تنبیه های مالی آن هم به صورت سالی یکبار که رویکرد رایج بسیاری از سازمان های ایرانی است، موضوعی است که سد راه بهبود عملکرد کارکنان و رشد آن ها در آینده می باشد. در مقابل طراحی سیستم مدیریت عملکرد بر مبنای گفت و گوهای منظم در مورد عملکرد و توسعه، کارکنان را آماده پاسخگویی به نیازهای سازمانی جهت رقابتی بودن در حال و آینده می نماید.

مدیریت عملکرد، در مفهوم جدید خود، چرخه  ای است که به مدیران و سرپرستان کمک می¬کند تا پس از هدف گذاری و برنامه  ریزی در مورد رفتار و عملکرد کارکنانشان (که باید در ابتدای هر دوره زمانی ارزیابی انجام شود) به ارزیابی میزان و کیفیت اجرای برنامه ها و تحقق اهداف در پایان دوره بپردازند و از طریق ریشه  یابی و تحلیل رفتارها و عملکردهای رضایت بخش و مطلوب یا غیر رضایت بخش و نامطلوب و با کمک به کارگیری مستمر این چرخه، زمینه را برای بهبود عملکرد و ارتقای رفتار کارکنان فراهم کنند.

اگر چه مفهوم مديريت عملكرد، مفهوم جديدي به حساب مي‌آيد، اما ارزيابي عملكرد طي چند دهه گذشته از جمله بحث انگيزترين خدمات پرسنلي و فعاليت‌هاي مديريتي بوده است و مي‌توان گفت كه مديريت عملكرد با مطرح ساختن مجموعه‌اي از ديدگاه‌ها و برانگيختن احساسات گوناگون، يكي از پيچيده‌ترين فعاليت‌ها و فرآيندهاي مديريت منابع انساني است. چرخه مدیریت عملکرد کارکنان در شکل زیر نمایش داده شده است.