10 نکته در آموزش کارآفرینی موفق!
20 تیر 1398
بازدید 6151

با وجود رشد برنامه های آموزشی و آموزش کارآفرینی موفق، آگاهی جهانی در مورد آن ها و تاثیر آن ها هنوز حداقل است. با بررسی ادبیات موجود و ارزیابی برنامه ها، این مقاله به دنبال پاسخ به سوالات کلیدی در مورد چشم انداز جهانی برنامه های آموزش و تربیت کارآفرینی (EET)  و نکات آموزش کارآفرینی موفق است:

 1. چه کسی در حال هدف گذاری است؟

برنامه های EET را می توان تحت برنامه های آموزش و پرورش طبقه بندی کرد.  برنامه های آموزش کارآفرینی موفق- تمرکز بر ایجاد دانش و مهارت های مربوط به کارآفرینی و هدف دانش آموزان متوسطه و دانشجویان است. برنامه های آموزش کارآفرینی موفق – تمرکز بر روی ایجاد دانش و مهارت برای شروع یا اداره یک شرکت است. این کارآفرینان بالقوه (مثلا افراد آسیب پذیر یا بیکار) و افرادی که قبلا تمرین کرده اند (مثلا صاحبان شرکت های کوچک و بزرگ با رشد بالقوه) هدف قرار می گیرند.

 1. نتایج برنامه های EET چیست؟

برنامه ها یک هدف نهایی نیستند تا بیکاری را حل کنند و یا نوآوری را تقویت کنند، اما می توانند منجر به تغییر مثبت شوند. نتایج می تواند به موارد زیر تقسیم شود:

 • ذهنیت کارآفرینی- تغییر در مهارت های اجتماعی-احساسی؛
 • توانایی های کارآفرینی – تغییر در دانش و مهارت های فنی؛
 • وضعیت کارآفرینی- تغییر در فعالیت ها، مانند باز کردن سرمایه گذاری یا یافتن اشتغال؛
 • عملکرد کارآفرینی- تغییرات در شاخص های عملکردی؛
 1. چه ابعادی نتایج آموزش کارآفرینی موفق را شکل می دهد؟

زمینه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی که در آن برنامه ها اجرا می شوند- ادراکات مختلف در مورد ریسک پذیری و عدم موفقیت بر رفتار و رفتارهای کارآفرینی  را تاثیر می گذارد.  اطلاعات های شرکت کننده – تفاوت در نتایج ممکن است با ویژگی های فردی مانند جنسیت، ویژگی های شخصیتی، مهارت ها و تجربه همراه باشد.

 1. ویژگی های برنامه آموزش کارآفرینی موفق

ویژگی هایی مانند طراحی، محتوا، خدمات مرتبط با بسته بندی اطراف و مربیان تاثیر مهمی در نتایج برنامه دارند.

 1. ملاحظات برای سیاست گذاران

برنامه های EET می توانند رسیدن به نتایج خاص را دنبال کنند، اما این تنها یک محدوده ای از ورودی ها برای ترویج کارآفرینی است.

 1. اهداف برنامه های آموزش کارآفرینی موفق

اهداف برنامه های EET باید روشن و واقع بینانه باشند. برنامه های EET می توانند افراد را با مهارت های بازاریابی تجهیز کنند، حتی اگر آنها تصمیم به باز کردن یک شرکت تأکید بر این مهارت ها در مراحل اولیه یک سرمایه گذاری خوب است.

 1. ارزیابی برنامه ها

بهترین برنامه های طراحی شده و پیاده سازی نمی تواند موفقیت آمیز باشد، مگر اینکه شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با اهداف برنامه منطبق باشد. برای ارزیابی دقیق تأثیرات لازم است. با دقت بیشتری – چه کار می کند، چگونه کار می کند، و چرا کار می کند.

 1. پیتر دراکر در این باره چه می گوی؟

کارآفرینی یعنی چند سال به شکلی زندگی کنی که دیگران نمی خواهند، برای اینکه سال ها به شکلی زندگی کنی که دیگران نمی توانند!

 1. محقق شدن شعار آموزش کارآفرینی موفق

برای محقق شدن کارآفرینی موفق سیاست ها الزاما باید در نهایت کارشناسی و کاردانی به تولید پرداخته شود. چنین توجهی در راستای شعار که همان ترسیم نقشه راه، می باشد.

 1. سخن نهایی

یکی از نـظریات کارآفرینی این است که اگر می‌خواهید اقتصاد یک کشور رشد پیدا کند باید فضای حاکم بر کسب و کار را بهبود ببخشید. به عنوان مثال توسعه‌گرایان، نظام آموزشی یک کشور را یکی از عوامل بیرونی مؤثر بر کسب و کار دانسته و می‌گویند: اگر می‌خواهید اقتصاد بهبود پیدا کند باید به آموزش و پرورش بگویید که مفاد درسی و شکل آموزش را به گونه‌ای تغییر دهد که خلاقیت، کارآفرینی و قدرت کنجکاوی در فرزندان ما افزایش پیدا کند.