فروشگاه‌های زنجیره ای و انواع آن
20 تیر 1398
بازدید 6332

در حقیقت فروشگاه‌های زنجیره‌ای از دو یا چند فروشگاه خرده فروشی تشکیل شده که در این فروشگاه‌های زنجیره‌ای مالکیت یکسان است. در واقع فروشگاه‌های زنجیره‌ای بخش عمده‌ای از عملیات خرده فروشی را در آمریکا، غرب اروپا و ژاپن تشکیل می دهند که در آنها مراجعات یا حضوری و یا سفارشات به صورت  آنلاین صورت می گیرد.

فروشگاه‌های زنجیره‌ای منظم باید از شعبات و فروشگاه‌های داوطلبانه یا فروشگاه‌های تعاونی متمایز باشند. در فروشگاه‌های زنجیره ای منظم، سازمان مرکزی فروشگاه‌های زنجیره‌ای مسئولیت کامل مالی وضعیت واحدهای فروش را بر عهده می گیرد.

مزایای اصلی فروشگاه های زنجیره ای عبارتند از توانایی خرید مرکزی و یکپارچه محصولات در شرایط مطلوب، که موجب کاهش هزینه های عملیاتی و قرار دادن تبلیغات برای تمام واحدهای فروش در یک زمان می شود در فروشگاه های زنجیره ای با توجه به حجم خرید مرکزی و یکپارچه در شرایط مطلوبتری نسبت به فروشگاه های واحد به سر می برند.

فروشگاه های زنجیره ای همچنین می توانند از طریق ترکیب فروشگاه های زنجیره ای عمده فروشی و فروشگاه های زنجیره ای خرده فروشی در یک سازمان تجاری، به طور قابل توجهی به شرایط اقتصادی مطلوب دست یابند، زیرا این ساختار،هماهنگی بین دو شاخه را بهبود می بخشد و عمده فروش را از ریسک های موجود که شامل خطرات اعتباری و نیاز به یک کارمند فروش می باشد جدا می کند. بسیاری از فروشگاه های زنجیره ای با محدود کردن موجودی انبارهایشان به اقلامی که تقاضای گسترده ای دارند، به شرایط اقتصادی مطلوبی دست پیدا کرده اند.

انواع فروشگاه‌های زنجیره ای

بهترین فروشگاه‌های زنجیره ای فروشگاه‌هایی هستند که در حوزه هایی همچون فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ، فروشگاه‌های زنجیره ای مواد غذایی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای مختلف با قیمت‌های محدود، فروشگاه های زنجیره ای پوشاک مانند Gap و داروخانه ها فعالیت کرده اند. 

فروشگاه‌های زنجیره ای مختلف از اندازه های محلی (به عنوان مثال، خدمت به یک شهر یا منطقه) تا اندازه های منطقه ای (به بخش های عمده ای از کشور) وجود دارند. فروشگاه‌های زنجیره ای همچنین در نوع کالاهایی که به فروش می رسانند؛ نیز متفاوت هستند. به عنوان مثال در برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای کالای ارزان و در برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای کالاهایی با قیمتی گران عرضه می شود.

اکثر فروشگاه های زنجیره ای بزرگ، توسط یک واحد مرکزی به واحدهای انبار (به عنوان مثال، مراکز توزیع عمده فروشی) و واحدهای فروش (به عنوان مثال، فروشگاه های خرده فروشی) مرتبط می شوند. واحد مرکزی فروشگاه های زنجیره ای از تعدادی دفتر اداری تشکیل می شود و در انبارهای فروشگاه های زنجیره ای کالاها به عنوان محموله های ورودی دریافت می شوند و کالاها به عنوان محموله های خروجی به فروشگاه های زنجیره ای خرده فروشی ارسال می گردد.

عمیات خرید فروشگاه های زنجیره ای ممکن است از هر دو واحد مرکزی و انبارها صورت گیرد اما فروش و عملیات مربوط به آن تنها در واحدهای جداگانه انجام می شود. حتی برخی از فروشگاه های زنجیره ای امکان تولید محصولات را نیز دارند و در نتیجه این ادغام با تولید، یک گام از بقیه فروشگاه‌های زنجیره ای جلوتر هستند.