افق کوروش؛ کسب عنوان سی و هفتمین شرکت برتر ایران و رتبه اول از نظر شاخص فروش و بهره وری کل عوامل در بیست و چهارمین دوره رتبه بندی شرکت‌های برتر ایران (IMI-100)

افق کوروش؛ کسب عنوان سی و هفتمین شرکت برتر ایران و...

افق کوروش؛ کسب عنوان سی و هفتمین شرکت برتر ایران و رتبه اول از نظر شاخص فروش و بهره وری کل عوامل در بیست و چهارمین دوره رتبه بندی شرکت‌های برتر ایران (IMI-100)  
2481
افق کوروش؛ کسب عنوان سی و پنجمین شرکت برتر ایران و رتبه اول از نظر شاخص فروش در گروه فروشگاه ها از بیست و سومین دوره رتبه بندی شرکت‌های برتر ایران (IMI-100)   

افق کوروش؛ کسب عنوان سی و پنجمین شرکت برتر ایران و...

افق کوروش؛ کسب عنوان سی و پنجمین شرکت برتر ایران و رتبه اول از نظر شاخص فروش در گروه فروشگاه ها از بیست و سومین دوره رتبه بندی شرکت‌های برتر ایران (IMI-100) &...
2511
تندیس جشنواره عکاسی نگاه همکار گروه سرمایه گذاری کوروش تابستان 1401

تندیس جشنواره عکاسی نگاه همکار گروه سرمایه گذاری ک...

تندیس جشنواره عکاسی نگاه همکار گروه سرمایه گذاری کوروش تابستان 1401
2506
فامیلی؛ هشتمین همایش تقدیر و تجلیل از برندهای برتر مراکز خرید فروشگاه‌های زنجیره‌ای سال 1400

فامیلی؛ هشتمین همایش تقدیر و تجلیل از برندهای برتر...

فامیلی؛ هشتمین همایش تقدیر و تجلیل از برندهای برتر مراکز خرید فروشگاه‌های زنجیره‌ای سال 1400
2573
فامیلی؛ شرکت پیشرو در توسعه فروشگاه های زنجیره ای در سال 1400

فامیلی؛ شرکت پیشرو در توسعه فروشگاه های زنجیره ای...

فامیلی؛ شرکت پیشرو در توسعه فروشگاه های زنجیره ای در سال 1400
2561
فامیلی؛ غرفه برت نمایشگاه ایران ریتل شو سال 2021

فامیلی؛ غرفه برت نمایشگاه ایران ریتل شو سال 2021

فامیلی؛ غرفه برت نمایشگاه ایران ریتل شو سال 2021
2714
فامیلی؛ تندیس زرین جشنواره برگ زرین صنعت خوشبخت سال 1398

فامیلی؛ تندیس زرین جشنواره برگ زرین صنعت خوشبخت سا...

فامیلی؛ تندیس زرین جشنواره برگ زرین صنعت خوشبخت سال 1398
2575
فامیلی؛ تندیس مسئولیت اجتماعی بنیاد دانش، موسسه خیریه همیاران توسعه دانش سال 1399

فامیلی؛ تندیس مسئولیت اجتماعی بنیاد دانش، موسسه خی...

فامیلی؛ تندیس مسئولیت اجتماعی بنیاد دانش، موسسه خیریه همیاران توسعه دانش سال 1399
2551
اسپات؛ هفتمین همایش تقدیر و تجلیل از برندهای برتر مراکز خرید فروشگاه‌های زنجیره‌ای سال 1400

اسپات؛ هفتمین همایش تقدیر و تجلیل از برندهای برتر...

اسپات؛ هفتمین همایش تقدیر و تجلیل از برندهای برتر مراکز خرید فروشگاه‌های زنجیره‌ای سال 1400
2536
اسپات؛ تندیس پنجمین جایزه ملی مدیریت منابع انسانی، مدل 34000 سال 1400

اسپات؛ تندیس پنجمین جایزه ملی مدیریت منابع انسانی،...

اسپات؛ تندیس پنجمین جایزه ملی مدیریت منابع انسانی، مدل 34000 سال 1400
2515
اسپات؛ لوح زرین نوآوری محصول برتر ایرانی سال 1398

اسپات؛ لوح زرین نوآوری محصول برتر ایرانی سال 1398

اسپات؛ لوح زرین نوآوری محصول برتر ایرانی سال 1398
2585
اسپات؛ غرفه برت نمایشگاه ایران ریتل شو سال 2021

اسپات؛ غرفه برت نمایشگاه ایران ریتل شو سال 2021

اسپات؛ غرفه برت نمایشگاه ایران ریتل شو سال 2021
2936
اسپات؛ تندیس یازدهمین نمایشگاه بین المللی خدمات و تجهیزات فروشگاهی سال 1397

اسپات؛ تندیس یازدهمین نمایشگاه بین المللی خدمات و...

اسپات؛ تندیس یازدهمین نمایشگاه بین المللی خدمات و تجهیزات فروشگاهی سال 1397
2541
اُکالا؛ تندیس سیزدهمین جشنواره وب موبایل ایران، سال 1399

اُکالا؛ تندیس سیزدهمین جشنواره وب موبایل ایران، سا...

اُکالا؛ تندیس سیزدهمین جشنواره وب موبایل ایران، سال 1399
2531
اُکالا؛ تندیس برند محبوب سال 1398

اُکالا؛ تندیس برند محبوب سال 1398

اُکالا؛ تندیس برند محبوب سال 1398
2871