فامیلی؛ هشتمین همایش تقدیر و تجلیل از برندهای برتر مراکز خرید فروشگاه‌های زنجیره‌ای سال 1400

فامیلی؛ هشتمین همایش تقدیر و تجلیل از برندهای برتر...

فامیلی؛ هشتمین همایش تقدیر و تجلیل از برندهای برتر مراکز خرید فروشگاه‌های زنجیره‌ای سال 1400
10
فامیلی؛ شرکت پیشرو در توسعه فروشگاه های زنجیره ای در سال 1400

فامیلی؛ شرکت پیشرو در توسعه فروشگاه های زنجیره ای...

فامیلی؛ شرکت پیشرو در توسعه فروشگاه های زنجیره ای در سال 1400
7
فامیلی؛ غرفه برت نمایشگاه ایران ریتل شو سال 2021

فامیلی؛ غرفه برت نمایشگاه ایران ریتل شو سال 2021

فامیلی؛ غرفه برت نمایشگاه ایران ریتل شو سال 2021
6
فامیلی؛ تندیس زرین جشنواره برگ زرین صنعت خوشبخت سال 1398

فامیلی؛ تندیس زرین جشنواره برگ زرین صنعت خوشبخت سا...

فامیلی؛ تندیس زرین جشنواره برگ زرین صنعت خوشبخت سال 1398
7
فامیلی؛ تندیس مسئولیت اجتماعی بنیاد دانش، موسسه خیریه همیاران توسعه دانش سال 1399

فامیلی؛ تندیس مسئولیت اجتماعی بنیاد دانش، موسسه خی...

فامیلی؛ تندیس مسئولیت اجتماعی بنیاد دانش، موسسه خیریه همیاران توسعه دانش سال 1399
7
اسپات؛ هفتمین همایش تقدیر و تجلیل از برندهای برتر مراکز خرید فروشگاه‌های زنجیره‌ای سال 1400

اسپات؛ هفتمین همایش تقدیر و تجلیل از برندهای برتر...

اسپات؛ هفتمین همایش تقدیر و تجلیل از برندهای برتر مراکز خرید فروشگاه‌های زنجیره‌ای سال 1400
7
اسپات؛ تندیس پنجمین جایزه ملیمدیریت منابع انسانی، مدل 34000 سال 1400

اسپات؛ تندیس پنجمین جایزه ملیمدیریت منابع انسانی،...

اسپات؛ تندیس پنجمین جایزه ملیمدیریت منابع انسانی، مدل 34000 سال 1400
7
اسپات؛ لوح زرین نوآوری محصول برتر ایرانی سال 1398

اسپات؛ لوح زرین نوآوری محصول برتر ایرانی سال 1398

اسپات؛ لوح زرین نوآوری محصول برتر ایرانی سال 1398
7
اسپات؛ غرفه برت نمایشگاه ایران ریتل شو سال 2021

اسپات؛ غرفه برت نمایشگاه ایران ریتل شو سال 2021

اسپات؛ غرفه برت نمایشگاه ایران ریتل شو سال 2021
17
اسپات؛ تندیس یازدهمین نمایشگاه بین المللی خدمات و تجهیزات فروشگاهی سال 1397

اسپات؛ تندیس یازدهمین نمایشگاه بین المللی خدمات و...

اسپات؛ تندیس یازدهمین نمایشگاه بین المللی خدمات و تجهیزات فروشگاهی سال 1397
7
اُکالا؛ تندیس سیزدهمین جشنواره وب موبایل ایران، سال 1399

اُکالا؛ تندیس سیزدهمین جشنواره وب موبایل ایران، سا...

اُکالا؛ تندیس سیزدهمین جشنواره وب موبایل ایران، سال 1399
9
اُکالا؛ تندیس برند محبوب سال 1398

اُکالا؛ تندیس برند محبوب سال 1398

اُکالا؛ تندیس برند محبوب سال 1398
20
افق کوروش؛ تندیس زرین اجلاس سراسری تجلیل از یکصد برند برتر و ارزش آفرین سال 1395

افق کوروش؛ تندیس زرین اجلاس سراسری تجلیل از یکصد ب...

افق کوروش؛ تندیس زرین اجلاس سراسری تجلیل از یکصد برند برتر و ارزش آفرین سال 1395
7
افق کوروش؛ تندیس انجمن روشنگران فردای کودک (ارفک) سال 1400

افق کوروش؛ تندیس انجمن روشنگران فردای کودک (ارفک)...

افق کوروش؛ تندیس انجمن روشنگران فردای کودک (ارفک) سال 1400
11
افق کوروش؛ تندیس اجلاس سرآمدان اقتصاد ایران در سال 1396

افق کوروش؛ تندیس اجلاس سرآمدان اقتصاد ایران در سال...

افق کوروش؛ تندیس اجلاس سرآمدان اقتصاد ایران در سال 1396
9