شرکت امین پدیدار موفق به دریافت گواهینامه های استاندارد پسته تر و گلوبال گپ شد
15 دی 1400
بازدید 16

برای اولین بار در ایران برای صنعت پسته 

شرکت  امین پدیدار برای اولین بار در ایران برای صنعت پسته، توانست، گواهینامه گلوبال گپ (که عموما به نام یورپ گپ هم شناخته می شود) را دریافت کند.

این گواهینامه، مرجعی کلیدی برای عملیات کشاورزی خوب GAP (Good Agriculture Practice) در بازارهای جهانی است.

گفتنی است؛ گواهینامه گلوبال گپ که توسط بیش از 100 شرکت مستقل صدور گواهی در بیش از 80 کشور دنیا صورت می پذیرد، استانداری است که پیش از مزرعه نیز فعال است. یعنی این گواهی مواد ورودی به مزرعه همچون بذر و مواد دیگر و همچنین تمامی فعالیت های کاری مزرعه تا خروج محصولات را پوشش می دهد.