شرکت صنعت غذایی کورش بیشترین رای انجمن روغن نباتی را کسب کرد
10 شهریور 1399
بازدید 1343

کسب بیشترین رای انجمن روغن نباتی توسط صنعت غذایی کوروش

مجمع عمومی عادی سالانه انجمن صنفی صنایع روغن نباتی به منظور تعیین اعضای هیات مدیره و بازرس برگزار شد و دکتر کورش منتصر مدیر عامل شرکت صنعت غذایی کورش بیشترین رای انجمن روغن نباتی را کسب کرد.

در این مجمع که با حضور اکثریت اعضای انجمن متشکل از مدیران و صاحبان کارخانجات بزرگ و تاثیرگذار صنعت روغن نباتی برگزار شد پس از شمارش آراء، دکتر کورش منتصر مدیر عامل شرکت صنعت غذایی کورش با کسب اکثریت آرا حائز بیشترین رای شد.