پاکبان در سال 1365 با شعار  جامعه سالم با تغذیه سالم جهت ایجاد تحول در صنعت لبنیات و نوشیدنی فعالیت خود را آغاز کرده و در سال 1372 تولیدات خود را وارد بازار نموده  است. برند پاکبان با هدف افزایش سطح رضایتمندی مشتریان و تنوع سبد محصولی مصرف کنندگان در زیر مجموعه لبنیات پاستوریزه و استرلیزه و نوشیدنی های گازدار و بدون گاز  در سال 99 به شرکتهای زیر مجموعه گروه سرمایه گذاری کوروش اضافه شده است.