نیک شف به عنوان یکی از برند‌های لوکس شرکت فرآورده‌های پروتئینی کوروش، فعالیت خود را از سال 1400 آغاز کرده است.

برند نیک شف به معنای آشپز خوب و با شعار "فقط لذت ببر"، با ویژگی‌های همچون تمایز، تنوع، اصالت و خلاقیت، در گروه محصولات سوسیس و کالباس، غذاهای آماده و نیمه آماده، آبزیان، پنیر و خمیرهای آشپزی فعالیت می‌کند.

www.kooroshprotein.com