نوین زعفران به عنوان یک برند بزرگ در توليد گروه محصولات زعفران با کيفيت ویژه  و با بسته بندي متفاوت در سال 72 آغاز به فعالیت نمود و خدمات مبتني بر رضايت مشتري را در عرصه داخلی و بین الملل عرضه داشته است. این برند، در سال 1399 جهت عرضه تخصصی محصولات زعفران و پسته با گروه سرمایه گذاری کوروش آغاز به فعالیت نموده  است.