برند مشکین از سال 1398 فعالیت خود را در حوزه تولید مواد غذایی آغاز کرد و در حال حاضر تمرکز این برند بر تولید انواع خرما شامل خرمای مضافتی، کبکاب، پیارم، زاهدی و استعمران است.