برند ساحل کنار از سال 96 در شرکت کشت و صنعت برنج کوروش فعالیت خود را آغاز کزد. این برند برآنست با فراهم آوردن محصول برنج ایرانی همراه با کیفیت مناس و مطلوب سلیقه و ذائقه ایرانی تجربه آشپزی دلپذیری را برای خانواده های ایرانی به ارمغان بیاورد. برند ساحل کنار هماهنگ با معنای برند گه خط سبز شمال کشور و شالیزارهای سرسبز آن را تداعی میکند می کوشد تا برنج اصیل ایرانی را با برند ساحل کنار به سبد خانوارهای عزیز ایرانی هدیه دهد.